Controlling

Controlling

Our services include management accounting and management controlling with special emphasis on enterprise monitoring and identifying causes of deviations.

Szczególny nacisk kładziemy na monitorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zestaw wskaźników oraz identyfikowanie źródeł i przyczyn powstawania odchyleń.

Our services may cover:

If you have any questions concerning these services, contact us.