Nasz zespół

 Jadwiga Szabat – Prezes Zarządu / Biegły Rewident

Absolwentka SGH, posiadająca długoletnią praktykę w rewizji sprawozdań finansowych, księgowości, zarządzaniu i organizacji przedsiębiorstw. Pełniła funkcję szefowej służb finansowo-księgowych w takich firmach jak Digital Equipment Polska Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o. oraz w instytutach naukowo-badawczych. Osobiście nadzoruje weryfikację sprawozdań finansowych kluczowych klientów badanych przez Ecovis System Rewident Sp. z o.o., opiekuje się aplikantami, prowadzi szkolenia w zakresie rachunkowości, zarządzania i wdrażania usprawnień organizacyjnych.

Pracują u nas:

Zespół Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Nasz zespół to ponad stuosobowa kadra wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i kompetentnych pracowników, którzy sprawnie poruszają się w różnych obszarach wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, a każdy problem rozpatrują wielopłaszczyznowo.
Kładziemy nacisk na ciągłą naukę i rozwój naszych pracowników. Pozwala to reagować na zróżnicowane wymagania klientów i zapewnić usługi na najwyższym poziomie.

Pracują u nas: