Projekty unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych

 

ECOVIS POLAND AUDIT, TAX & ACCOUNTING SP. Z O.O. realizuje projekt:

„Automatyzacja procesu oceny podmiotów gospodarczych poprzez zastosowanie nowych metod reprezentacji do oceny ryzyka upadłości i rzetelności sprawozdań finansowych

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu: 5 471 706,83 zł

Wartość dofinansowania: 4 029 072,34 zł

Okres realizacji w latach: 2021-2023

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego produktu – narzędzia łączącego rozwiązania w formie modeli (Ecovis:Space/Classification/Exploration/Nonfin), pozwalającego na rescoring ogólnych wyników wyszukiwania z wykorzystaniem reprezentacji w oparciu o głębokie modele językowe. Narzędzie umożliwi świadczenie nowej usługi doradczej dla klientów niebędących firmami audytorskimi – Ecovis doradca świadczący usługi finansowego due diligence/forensic audit;
w perspektywie usługi na rzecz firm audytorskich.

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1016/21

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl)

fundusze UE