Projekty unijne

Tytuł projektu:

Automatyzacja procesu oceny podmiotów gospodarczych poprzez zastosowanie nowych metod reprezentacji do oceny ryzyka upadłości i rzetelności sprawozdań finansowych

Opis:

Przedmiotem wnioskowanego projektu jest opracowanie metod reprezentacji informacji na temat spółek (zarówno finansowych jak i niefinansowych) oraz rozwiązań w formie modeli:

  • Ecovis Vector Space (opracowanie metod reprezentacji danych wielomodalnych o charakterze sekwencyjnym, gdzie danymi sekwencyjnymi będą – informacje finansowe w czasie),
  • Ecovis Classification (opracowanie metody klasyfikacji przedsiębiorstw oraz raportów finansowych),
  • Ecovis Exploration (opracowanie metody analizy danych spółek jak i ich ilości oraz ich eksploracja z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych).
  • Ecovis Nonfin (opracowanie metod analizy z wykorzystanie głębokich modeli językowych.

Zbudowane zostanie narzędzie pozwalające na rescoring ogólnych wyników wyszukiwania z wykorzystaniem reprezentacji w oparciu o głębokie modele językowe. Celem końcowym projektu jest stworzenie innowacyjnego produktu – narzędzia łączącego powyższe rozwiązania umożliwiającego świadczenie nowej usługi doradczej (ekspertyzy) na rzecz klientów niebędących firmami audytorskimi – Ecovis jako doradca świadczący usługi finansowego due diligence lub forensic audit, nastawione na identyfikację przesłanek do zagrożenia kontynuacji działalności jednostek lub wskazanie przypadków obejścia kontroli wewnętrznej przez kierownictwo oraz wsparcie biegłych rewidentów w uzyskaniu odpowiednich dowodów z badania, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji ryzyka istotnego nierozpoznania.

Unia Europejska