Szczególna procedura rozliczenia podatku VAT w przypadku sprzedaży za pośrednictwem platform sprzedażowych.

Rozliczenia podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych na terytorium UE z wykorzystaniem platform sprzedażowych w dużej mierze uzależnione są od przyjętego modelu współpracy. Obecnie dla przedsiębiorców dokonujących tego typu sprzedaży ogromne znaczenie mają regulacje dotyczące VAT-OSS, które w określonych przypadkach pozwalają na rozliczenie VAT poprzez jedną zbiorczą deklarację elektroniczną składaną w państwie siedziby przedsiębiorstwa. Aby można było skorzystać z tego rozwiązania koniecznym jest jednak spełnienie restrykcyjnych zasad dotyczących posiadania dokumentacji stanowiącej dowody potwierdzające dostarczenie towarów do nabywcy w państwie członkowskim.
Model współpracy z platformą sprzedażową wpływa na rozliczenia – GazetaPrawna.pl