Audyt i obsługa projektów unijnych

Audyty projektów unijnych przeprowadzamy z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich przepisów, takich jak:

Zakres audytu ustalamy w porozumieniu ze zleceniodawcą. W zależności od potrzeb koncentrujemy się na następujących obszarach:

Procedury badania są dostosowane do specyfiki funduszu, charakteru projektu, stopnia zaawansowania realizacji projektu, istnienia funkcji audytu wewnętrznego oraz do wymagań szczegółowych umowy o przeprowadzenie audytu.

EWALUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH (UE)

Przeprowadzamy ewaluacje projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej na każdym etapie ich realizacji. Badanie ewaluacyjne może obejmować:

Bezpośrednio w ewaluację projektów współfinansowanych ze środków unijnych zaangażowani są doradcy ds. funduszy unijnych, audytorzy wewnętrzni oraz specjaliści ds. ewaluacji, zorientowani w uwarunkowaniach prawnych w zakresie realizacji projektów unijnych.

OBSŁUGA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gwarantujemy fachową pomoc, która zapewnia naszym Klientom bezpieczeństwo zarówno w zakresie postępu finansowego projektu, jak i realizacji jego wskaźników.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.