Badanie sprawozdań finansowych

Audyt służy ocenie przeszłych i planowaniu przyszłych zdarzeń. Jest przeprowadzany interdyscyplinarnie i zorientowany na problem. Każdorazowo dostosowujemy usługę do indywidualnych potrzeb klienta i ustawowych wymogów.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z audytem wymaganym przepisami prawa, czy z fakultatywnym badaniem, przedsiębiorstwo poddawane jest szczegółowym testom oceniającym jego kondycję.

Informacje zdobyte w trakcie badania pozwalają zlokalizować obszary niosące ryzyko dla przyszłej działalności przedsiębiorstwa i dobrać najlepsze środki zaradcze.

Badanie sprawozdań finansowych

Standardowe procedury audytu obejmują:

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.