Consulting

DUE DILIGENCE

Badanie Due Diligence to niezbędny element procesu nabycia przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest weryfikacja wartości firmy oraz określenie ryzyk związanych z przedsiębiorstwem.

Dzięki zastosowanym procedurom oraz naszemu doświadczeniu, możliwa jest ocena danych przedstawionych przez sprzedającego. Przed podjęciem decyzji zakupu, strona kupująca ma możliwość poznania ryzyk związanych z transakcją.

Sprzedawana spółka badana jest pod kątem finansowym, księgowym, podatkowym oraz prawnym. Badaniu podlega również aktualna sytuacja kadrowa spółki, między innymi: struktura zatrudnienia i retencja pracowników, koszty pracy czy model zarządzania zasobami ludzkimi.

Proponujemy również obsługę procesu analizy przedsiębiorstwa od strony sprzedającego. Celem takiej usługi jest zidentyfikowanie szans oraz ryzyk, umożliwiające podjęcie decyzji w negocjacjach.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Proponujemy Państwu profesjonalną usługę wyceny przedsiębiorstw. Realizując zlecenie wyceny przedsiębiorstw opieramy się na następujących metodach:

Wybór konkretnej metody opieramy na specyfice prowadzonej działalności przedsiębiorstwa oraz na celu, który stoi za potrzebą dokonania takiej wyceny. Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia.

MODEL OCENY RYZYKA UPADŁOŚCI HOLVIS

Autorski model Prof. Hołdy stworzony we współpracy z Ecovis (stąd nazwa) pozwalający na właściwą ocenę ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych, działających w polskich realiach. Jest to rozwiązanie podnoszące jakość usług rewizji finansowej i podnoszące bezpieczeństwo naszych klientów.

Ocena ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych jest nieodzownym elementem wiedzy:

Model predykcji upadłości HOLVIS został opracowany na podstawie danych finansowych polskich przedsiębiorstw i jest weryfikowany oraz udoskonalany wraz ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Dzięki temu HOLVIS jest skuteczniejszym narzędziem oceny ryzyka, niż popularne modele typu Z-score opracowane i przetestowane w krajach zachodnich.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.