Controlling

Rachunkowość zarządcza polega na analizie informacji gospodarczych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie w celu ułatwienia podejmowania strategicznych decyzji operacyjnych w spółce oraz w późniejszym etapie, kontroli ich realizacji. W odróżnieniu od rachunkowości finansowej, rachunkowość zarządcza służy wewnętrznym potrzebom firmy, stosowane są w niej techniki i metody dostosowane do obszaru analizy.

Szczególny nacisk kładziemy na monitorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zestaw wskaźników oraz identyfikowanie źródeł i przyczyn powstawania odchyleń.

Nasze działania mogą obejmować następujące obszary:

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.