Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzimy administrację wynagrodzeń oraz akt personalnych pracowników Klienta bez względu na formę zatrudnienia. Pomagamy zmniejszać koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, uwzględniając specyficzne wymagania i potrzeby firmy.

KADRY

W ramach administracji dokumentacją kadrową oferujemy:

PŁACE

W ramach administracji wynagrodzeniami oferujemy:

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Doradztwo HR i systemy motywacyjne

Kapitał ludzki to najważniejszy czynnik przyczyniający się do rozwoju biznesu, dlatego oferujemy Państwu pełne wsparcie w budowaniu systemów zarządzania personelem. Im zespół jest lepiej zarządzany, tym większe generuje korzyści. Nasze działania  poprzedza analiza stosowanego w firmie modelu zarządzania zasobami ludzkimi oraz poziomu dopasowania do niego kompetencji zarówno zatrudnianych jaki i już zatrudnionych pracowników. Analiza dotyczy również poziomu świadomości pracowników w zakresie istniejącej strategii firmy oraz wymagań stawianych pracownikom.

Ważnym elementem zarządzania kapitałem ludzkim jest sama jego adaptacja w nowym środowisku pracy. Według badań, ponad 20% nowozatrudnionych rezygnuje z pracy z powody braku odpowiedniego wdrożenia w strukturę przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci opracują system onboardingu, wprowadzą nowego pracownika w społeczność firmy, zapoznają go ze strategią, procedurami i kulturą organizacyjna firmy.

Jako specjaliści od systemów premiowych, dzięki dokładnemu rozpoznaniu środowiska pracy i specyfiki działalności firmy, zaproponujemy i wdrożymy optymalny system motywacyjny, który przełoży się na zachowanie ludzi, ich produktywność – w konsekwencji na wyniki biznesowe. Prawidłowy system motywacyjny jest doskonałym narzędziem zarządzania dla managerów, buduje relacje z pracownikami, zmniejsza ich rotację, co bezpośrednio wpływa na stabilność firmy oraz jej wizerunek na rynku.

Audyt istniejącego już systemu motywacyjnego umożliwia ocenę efektywności działania systemu oraz pokazuje realny jego wpływ na poziom zaangażowania pracowników. Korzyścią audytu jest identyfikacja obszarów wymagających poprawy oraz rekomendacja rozwiązań.

Nieodzowną częścią procesu zarządzania kadrami jest system ocen pracowniczych, który często pełni role motywacyjną. Głównym celem zaproponowanego przez nas systemu jest podniesienie świadomości pracownika w zakresie postawionych mu zadań, efektywności jego pracy oraz wyeliminowanie błędów, wynikających z braku wiedzy na temat własnej pracy.  Weryfikacji podlega również narzędzie komunikacji wewnętrznej stosowane w firmie.